ELEKTRISK TILSTANDSKONTROLL

Våre PD-tester er den viktigste indikatoren for tilstanden til isolasjonsmaterialet i høyspentmaskiner. PD (partielle utladninger) er små elektriske gjennomslag i deler av isolasjonsmaterialet som tærer på isolasjonen og danner små elektriske “trær” som vokser til de forbinder lederne og lager kortslutning.

Med vår erfaring og vårt moderne utstyr kan vi raskt detektere PD-fenomener, noe som kan bidra til å oppdage kostbart og unødvendig forbruk av levetid eller i verste fall havari.

Det dette egner seg best til er Baker-tester som er skreddersydd til høyspentmaskiner, lavvoltmaskiner og detektering av feil i isolasjonen på høyspentviklinger.

Hos oss får du en sterk indikator for hvor på levetidskurven din maskin er. Du får en unik mulighet til å justere dersom maskinen forbruker unødig av den tekniske levetiden til viklingen. Her ligger det et stort sparepotensial og miljøgevinst.

Med Teknor som instrumentpartner og spesialiserte kompetanse, kan du øke levetiden på dine elektriske maskiner. Vi tester både i felt og i verkstedet.

Kontakt oss for mer informasjon